Denison/ Texas USA

Ett stolt ögonblick när min gatuskylt kom up på West Main Street i Denison.